فضاسازی خانه بازی کودک شهرداری منطقه 5

طراحی و اجرا ، فضاسازی خانه بازی کودک شهرداری منطقه ۵

طراحی و اجرا ، فضاسازی خانه بازی کودک شهرداری منطقه ۵ : یکی دیگر از پروژه های موفق در زمینه طراحی فضای بازی کودکان در شهرداری منطقه ۵ تهران می باشد .