طراحی و اجرای آمفی تئاتر در منطقه 5

طراحی و اجرای آمفی تئاتر در منطقه ۵

از جمله نمونه کار های موفق شرکت بارمان طراحان پارس در زمینه ، طراحی دکوراسیون سالن آمفی تئاتر و سالن همایش ، و همچنین تجهیز این سالن ها ، دو سالن آمفی تئاتر در شهرداری منطقه ۵ می باشد.