طراحی و اجرای بام سبز برج نیاوران

طراحی و اجرای بام سبز برج نیاوران

روف گاردن (roof garden) یا همان بام سبز ، از جمله فعالیت های انجام شده در گروه بارمان طراحان سبز می باشد ، که از جمله نمونه کار های ما در این زمینه ، طراحی و اجرای بام سبز برج نیاوران می باشد.