بازسازی سرای محله باغ فیض

بازسازی سرای محله باغ فیض

بازسازی سرای محله باغ فیض و فضاسازی به سبک مواد سرامیک ، واقع در منطقه ۵ تهران ، بازسازی بافت های فرسوده و قدیمی یکی از خدمات ارائه شده در شرکت بارمان طراحان پارس می باشد که به صورت حرفه ای انجام می شود.